Pokročilosti

V našich kurzech vycházíme u některých jazyků z rozdělení pokročilostí podle Evropského referenčního rámce, u ostatních jazyků vycházíme z rozdělení pokročilostí na základě našich zkušeností s výukou.

Dokument Společný evropský referenční rámec pro jazyky vydala Rada Evropy v roce 2001. Popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami. Cílem je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR, tj. Common European Framework of Reference for Languages) vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka:

  • A - uživatel základů jazyka
  • B - samostatný uživatel
  • C - zkušený uživatel

 

ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK
A0 Jsem úplný začátečník. O daném jazyce nic nevím. Znám jen několik málo slov a frází.
VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK
A1 Jsem „věčný“ začátečník. Už několikrát jsem se do jazyka pustil, ale nikdy jsem z různých důvodů nedošel moc daleko. Rozumím známým každodenním výrazům a základním frázím. Umím představit sebe i ostatní. Dokážu položit jednoduché otázky týkající se každodenního života a také na ně odpovědět. Jsem schopen se jednoduše domluvit, pokud ten druhý mluví pomalu, jasně a trochu mi i pomáhá.
MÍRNĚ POKROČILÝ
A2 Mám omezenou slovní zásobu, ale přesto pasivně rozumím. Domluvím se na základní úrovni. A to tehdy, když se jedná o často používané výrazy, u kterých jsem si jistý. Obvykle se jedná o informace o mně, o mé rodině, o nakupování, zaměstnání a místě, kde žiju. Když se potřebuji nutně nějak domluvit, například na dovolené, tak to zvládnu, ale není to snadné.
STŘEDNĚ POKROČILÝ
B1 Když se mnou někdo hovoří spisovně, tak v běžných situacích rozumím a jsem schopen komunikovat. Ale stále ještě dělám gramatické chyby. Znám už tolik slovíček, že se dokážu orientovat i ve složitějších textech. Výslovnost mám celkem dobrou, ale se silným přízvukem. Nedělá mi problém rozumět běžným tématům, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Umím napsat jednoduchý text na témata, která dobře znám nebo která mě zajímají. Dokážu popsat své zážitky a události, sny, cíle a stručně vysvětlit své názory a plány.
VYŠŠÍ STŘEDNÍ POKROČILOST
B2 Mám velmi dobré znalosti gramatiky. Také velmi dobrou výslovnost a v komunikaci reaguji téměř ihned. Dokážu porozumět složitým textům, konkrétním i abstraktním tématům, včetně odborných diskusí v mém oboru. Plynule se účastním rozhovorů, a to i s rodilými mluvčími. Umím napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat. Jsem schopen obhájit své názory na různé problémy a uvést k tomu různé výhody, nevýhody a alternativní možnosti řešení.
POKROČILÝ
C1 Rozumím širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznám implicitní významy textů. Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez hledání výrazů. Jazyk používám pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Nedělá mi problém vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Mám velmi dobrý přehled o všech gramatických strukturách. Moje výslovnost je velmi dobrá.
VYSOCE POKROČILÝ
C2 Snadno rozumím téměř všemu, co zaslechnu nebo si přečtu. Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, vést přitom polemiku a logicky vše zdůvodnit. Umím se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích. Moje výslovnost je perfektní.

 

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka