„Už jsem nedoufal, že se dostanu přes věčné začátečníky a konečně se rozmluvím. O to větší mám radost, že se po půl roce intenzivní výuky domluvím s našimi obchodními partnery ve Francii. Lektorku i jazykovou školu doporučuji. “

Petr D., Brno

FRANCOUZŠTINA

Francouzština (dříve též franština) je románský jazyk, kterým se hovoří ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe (např. Alžírsko, Burundi, Čad, Kongo, Kamerun, Niger, Senegal a dalších). Francouzštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy francouzského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
FZ-K1 07. 10 - 03. 02 1 x 2 po 17:00-18:30 30 2 850 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Francouzština pro samouky

V tomto základním kurzu francouzského jazyka překonáte nástrahy výslovnosti i psaní, podíváme se na konverzaci v nejběžnějších každodenních situacích. Budete schopni popsat své osobní údaje, jméno, národnost, adresu a další informace, které se mohou hodit třeba na cestách. Samozřejmostí je osvojení základů gramatiky a správné francouzské výslovnosti.

Osnovou kurzu bude učebnice Francouzština pro samouky, doplněná materiály na procvičení, akustickými cvičeními a dalšími výukovými materiály.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: 

Gramatika: výslovnost, abeceda, otázky, úvod do problematiky členů, čísla, přivlastňovací zájmena, přítomný a složený budoucí čas sloves, množné číslo, vybraná nepravidelná slovesa.

Slovní zásoba: pozdravy, tykání, vykání, emailová komunikace, mluvení o sobě, o svých zájmech a názorech.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
FMP2-K1 07. 10 - 03. 02 1 x 2 po 18:35-20:05 30 2 850 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Francouzština pro samouky

Kurz je určen pro klienty se solidní základní znalostí francouzského jazyka. Osnovou nám bude učebnice Francouzština pro samouky. Kurz bude doplněn dalšího materiály rozvíjející vaše jazykové schopnosti.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: 

Gramatika: společně se podíváme na předložky, ukazovací zájmena, zájmeno y, zvratná slovesa, shodu příčestí v minulém čase složeném, budoucí čas jednoduchý.

Slovní zásoba: rodina, povídání o dovolené, vyjadřování vlastních názorů, znalost částí těla, vyjadřování souhlasu a nesouhlasu, mluvení o budoucnosti.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 4

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
FMP4-K1 10. 10 - 30. 01 1 x 2 čt 17:00-18:35 30 2 850 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: On y va 2

Kurz je určen pro všechny klienty, kteří již ovládají základy francouzského jazyka na úrovni A1 a směřují k dosažení a prohloubení si jazykových kompetencí (porozumění, mluvený projev, psaní) na úroveň A2.

Základním učebním materiálem bude učebnice On y va 2, v rámci které, bude probrána látka v rozsahu lekcí 1-3 včetně lekce opakovací.

V kurzu se naučíte diskutovat a argumentovat, vést rozhovor, vytvářet shrnutí obsahu debat a psaných dokumentů a osvojíte si základy písemné komunikace (psaní dopisů, základy e-mailové komunikace).  

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: vztažná a neurčitá zájmena, minulý čas – imparfait, zkracování vět pomocí infinitivu, tvoření a stupňování příslovcí, nepravidelné stupňování příslovní a přídavných jmen, vyjádření blízké minulosti – passé récent, shoda s participe passé, časování dalších nepravidelných sloves

Slovní zásoba: zaměstnání, domácí práce, vybavení domácnosti a další slovní zásoba dle doplňujících materiálů a pobíraných témat v rámci jednotlivých tematických lekcí v učebnici

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka