„Nizozemštinu jsem se začala učit, protože ji potřebuji ke své práci. Náš holandský odběratel měl velkou radost, když jsem kromě angličtiny začala používat i holandštinu. Byl to pro ně signál, že nám na spolupráci s jejich firmou záleží. Už po dvou semestrech výuky v Heurece jsem schopna psát e-maily a občas si troufnu i na Skype.“

Klára J., Brno

NIZOZEMŠTINA

Nizozemština je západogermánský jazyk, jehož základem bylo hornofranské nářečí (dolní němčina). S nizozemštinou se domluvíte i v severní Belgii (Vlámsku), v severní Francii, na ostrovech Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, v Surinamu, Indonésii a Nizozemských Antilách. V Jižní Africe se z ní vyvinul samostatný jazyk - afrikánština. Nizozemštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, firemí a individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy holandského jazyka připravené na míru.

 

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
HoMP1-K1 11. 02 - 03. 06 1 x 2 po 18:35-20:05 32 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Help! Kunt u mij helpen? 1

Tento kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí nizozemského jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost časování sloves a větné stavby, základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením v nizozemštině. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a základní komunikaci s okolím, budete schopni jednoduchého písemného projevu.

 

Osnovou kurzu bude učebnice Help! Kunt u mij helpen? 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 4/5-6/7. Kromě toho budete ve velké míře pracovat s dalšími učebnicemi nizozemštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis  a schopnost konverzace na jednoduchá témata z každodenního života.

 

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: používání pomocných sloves a jejich negace, negace ve větě, inverzní slovosled, vazba „líbí se mi“, slovesa s odlučitelnými předponami (zvratná slovesa), skloňování zájmen a zájmena přivlastňovací; základní pojem o minulém čase

Slovní zásoba: restaurace, jídlo a pití; státní svátky; oslavy, narozeniny a blahopřání; škola, práce, denní rozvrh; udávání času; reakce na oznámení; oblečení a návštěva obchodu

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka