„Italštinu mám ráda. Chodíme na ni s kamarádkami do Heuréky. Od začátečníků jsme se postupně dostali až ke střední pokročilosti. Jedeme si svým tempem a s výukou i lektorkou jsme moc spokojené.“

Jana B., Brno

ITALŠTINA

Italština je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Je druhým oficiálním jazykem Vatikánu a některých částech Slovinska a Chorvatska.  Mluví jí také skupiny imigrantů v Lucembursku, USA, Venezuele, Brazílii, Argentině, Kanadě a Austrálii. Je rozšířena na sousedním soustroví Malta a v Albánii. Italštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy italského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI (ČESKY MLUVÍCÍ RODILÝ MLUVČÍ)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
IZ-K1 03. 10 - 23. 01 1 x 2 čt 17:00-18:30 30 3 250 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Italština pro samouky a věčné začátečníky

Tento kurz je vhodný pro všechny studenty, kteří se chtějí seznámit s italským jazykem a osvojit si jeho základy, které pak využijí při svých cestách do zahraničí. Kurz je určen pro začátečníky, není tedy nutná předchozí znalost jazyka. V kurzu se naučíte pravidla italské výslovnosti, základní slovní zásobu a základní jednoduchou gramatiku, tak abyste byli schopni jednoduché konverzace v hotelu, baru, v kanceláři, na oslavě apod.

Osnovou kurzu bude učebnice Italština pro samouky a věčné začátečníky. Probereme lekce 1-6, přičemž poslední lekce je opakovací, tak abyste si mohli být jistí nově nabytými znalostmi.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: sloveso být; sloveso mít; předložky di, in, a; rod a člen podstatných a přídavných jmen, zápor, slovesa první třídy – koncovka – are; množná čísla; vykání, číslovky; spojování předložek se členem.

Slovní zásoba: pozdravy, představování, oslovení, přání, pozvání, konverzace v kavárně, baru, na oslavě, v kanceláři, italská kuchyně, dny v týdnu.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2 - (ČESKY MLUVÍCÍ RODILÝ MLUVČÍ)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
IMP2-K1 03. 10 - 23. 01 1 x 2 čt 15:20-16:50 30 3 250 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Italština pro samouky a věčné začátečníky

Kurz je vhodný pro klienty s mírně pokročilou znalostí italského jazyka a/nebo absolventy kurzu pro mírně pokročilé 1. Předpokládá se znalost italské výslovnosti, lehce pokročilejších komunikačních frází, např. schopnost dorozumět se v základních situacích při cestování apod. a také schopnost rozumět jednodušším písemným sdělením v italštině. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu, znalosti gramatiky, prohloubíte si mluvený i písemný projev, naučíte se mluvit o počasí a porozumět předpovědi počasí. Objednat si jízdenky a letenky na vaše cesty po Itálii a také cestovat po Itálii veřejnými dopravními prostředky; půjčit si automobil, kolo nebo slunečník. S pomocí znalosti minulého času se naučíte vyprávět o tom, co se stalo, ale také povídat si po telefonu, psát sms zprávy. Budete také znát roční období, měsíce a světové strany.

Osnovou kurzu bude učebnice Italština pro samouky a věčné začátečníky. Jedná se o moderní učebnici, vydanou v roce 2013, která koresponduje s požadavky moderního studenta jazyků. Probereme lekce 12-17, přičemž poslední lekce je opakovací, tak abyste si mohli být jistí nově nabytými znalostmi. Používat budeme i další doplňkové materiály, samozřejmostí je obohacování slovní zásoby o další termíny dle Vaší potřeby a požadavků.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: příčestí minulé; minulý čas složený; imperfektum; zvratná slovesa; vedlejší věty předmětné a účelové, částice „ne;“ budoucí čas a podmínkové souvětí.

Slovní zásoba: počasí, měsíce, roky, roční období; světové strany; telefonická a sms komunikace; školní systém; pronájem a půjčování; cestování, práce.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

KONVERZACE - RODILÝ MLUVČÍ

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
IK-K2 03. 10 - 23. 01 1 x 2 čt 18:35-20:05 30 3 250 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Chiara
Učebnice: Naše materiály

V tomto kurzu si studenti zlepší plynulost mluveného projevu, nacvičí italskou výslovnost, zvýší si svoji slovní zásobu a zlepší schopnost porozumět mluvenému projevu rodilého mluvčího. Lekce jsou zaměřeny na témata každodenního života, na italskou kulturu, pracovní prostředí a zaměstnání.

Učební materiály budou poskytnuty lektorem, spolu s texty na procvičování gramatiky a dalších aktivit.

Témata: italská kultura, nakupování, hobby a volný čas, zaměstnání, formální a neformální komunikační dovednosti

Slovní zásoba: jídlo a pití, doprava a cestování, práce, idiomy


Questo corso e' stato progettato per rendere gli studenti maggiormente fluenti e migliorare la loro pronuncia, l'ascolto e il bagaglio lessicale. Durante le lezioni verranno approfonditi argomenti connessi alla vita di tutti i giorni, ma anche la cultura italiana e l'ambiente professionale.

Il materiale didattico verra' fornito direttamente dal professore su supporto cartaceo insieme a esercizi creati ad hoc per la lezione.

Argomenti trattati nel corso: cultura italiana, shopping, hobby e divertimento, lavoro, stile di conversazione formale e informale.

Vocabolario: cibo e bevande, viaggi e trasporti, lavoro, frasi idiomatiche, termini raffinati. 

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka