„S výučbou kórejčiny som bola veľmi spokojná. Učivo som dobre pochopila vďaka tomu, že mi lektorka vždy prispôsobila tempo učenia, ktoré som potrebovala. Rozšírila som si slovnú zásobu, zlepšila som sa vo výslovnosti a to všetko preberaním tém, ktoré ma naozaj bavili. Takisto ma dokázala motivovať k pokračovaniu so štúdiom tohto jazyka.“

Natália Hlinková

KOREJŠTINA

Korejština (한국말 / Hangukmal), je aglutinační jazyk s mnoha stupni vyjádření zdvořilosti. To znamená, že v ní existuje mnoho různých koncovek, které se připojují ke slovům a tím mění jejich význam. Jádro slovní zásoby korejštiny je tvořeno původními korejskými slovy, ale kolem 50 % slovní zásoby (hlavně odborná terminologie) je tvořena sinokorejskými výrazy.  Korejštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy korejského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KZ-K1 30. 09 - 27. 01 1 x 2 st 18:40-20:10 30 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří se s korejským jazykem ještě nesetkali. Naučíme vás základy korejské konverzace, čtení a psaní korejských znaků Hangul, které jsou oproti japonštině nebo čínštině o mnoho snazší. Získáte základní slovní zásobu a osvojíte si základní gramatické konstrukce.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající ze zdrojů kvalitních anglických učebnic korejského jazyka. Jako doplňkové materiály poslouží texty a obrázky zaměřené na poznání korejské kultury. Kromě výše uvedeného budete mít možnost také pracovat se zvukovými nahrávkami pro procvičení slovní zásoby a lepší osvojení jazyka.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Korejská abeceda Hangul, představení se.

Gramatika: přítomný, minulý a budoucí čas, sloveso 'být', 'dělat' a 'chtít', členy označující předmět, podmět a místo, zápory, zpytovací záměna, spojky.

Slovní zásoba: pozdravy, základní osobní informace, konverzace s kamarádem, základní číslovky a sino korejské číslovky, dny v týdnu, názvy zemí, doprava, cestování a jídlo.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KMP2-K1 30. 09 - 27. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 30 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určený pro studenty, kteří získali vědomosti v kurzu pro Mírně pokročilé 1 nebo studenty, kteří jsou schopni porozumět mírně náročné konverzaci, taktéž se do ní zapojit, samostatně hovořit a v komunikaci používat již osvojenou gramatiku a získanou slovní zásobu.

Kurz bude zaměřený na pokročilou gramatiku, se kterou studenti budou moci tvořit komplexnější věty s hlubší konverzační náplní. Zároveň budou tyto nové znalosti v kontextu tří stylů formálnosti. Studenti začnou chápat skryté nuance v rozdílném použití podobných gramatik.

Přibližný rozsah znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: neformální mluva, popisná slovesa vlastností i činností, formulace komplexnější vět s pomocí nových spojek, vyjádření pochybností či nastínění jiných pocitů skrz konverzaci.

Slovní zásoba: cestování, doprava, nakupování, aktivity, volný čas, jídlo, komunikace, Korea.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 3 (RODILÝ MLUVČÍ, NUTNÁ ZNALOST ANGLIČTINY)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KMP3-K1 20. 02 - 28. 05 1 x 2 čt 18:10-19:40 30 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určený pro studenty, kteří získali vědomosti v kurzu pro mírně pokročilé 1 nebo studenty, kteří jsou schopni porozumět mírně náročné konverzaci, taktéž se do ní zapojit, samostatně hovořit a v komunikaci používat již osvojenu gramatiku a získanou slovnou zásobu.

Kurz bude navazovat na předchozí doplněním nových gramatických jevů, zvýšená pozornost bude zaměřena na konverzační dovednosti, formální a též hovorový styl jazyka, písemný projev, rozšíření slovné zásoby a doplnění o používané fráze, včetně slangových výrazů.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: neformální tvar vět a otázek, nejčastěji používané fráze, formulace myšlenek a názorů, popisná slovesa, různé způsoby tvoření otázek, vyjádření kontrastu, nepravidelné časováni sloves.

Slovní zásoba: cestováni, doprava, nakupováni, aktivity, volný čas, jídlo, komunikace s kamarády, Korea

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka