NĚMČINA

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích druhým nejrozšířenějším jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě. Němčinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky,  online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy německého jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI - (SKYPE KURZ)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NZ-K1 04. 10 - 17. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 28 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se poprvé setkávají s výukou německého jazyka. Náplní tohoto kurzu je seznámení se s jazykem, tvoření jednoduchých vět a frází umožňujících zvládnutí základních situací v německém jazykovém prostředí, např. představení sebe a ostatních, rodina, nákupy, práce atd. Studenti si procvičí čtení, psaní, vytvoří si základní slovní zásobu.

gramatika:  výslovnost,  člen určitý/ neurčitý, skloňování, časování,  zápor, tázací/osobní zájmena, pokládání jednoduchých otázek, číslovky, jednoduché věty

slovní zásoba: představení, povolání, rodina, barvy,země, jazyky, jídlo, hobby, bydlení, kancelář, časové údaje

Po absolvování kurzu je účastník schopen zodpovědět základní konverzační otázky, sám je klást a dorozumět se v konverzaci.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka