NĚMČINA

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích druhým nejrozšířenějším jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě. Němčinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky,  online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy německého jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NZ-K1 29. 09 - 26. 01 1 x 2 út 18:10-19:40 30 3 000 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se poprvé setkávají s výukou německého jazyka. Náplní tohoto kurzu je seznámení se s jazykem, tvoření jednoduchých vět a frází umožňujících zvládnutí základních situací v německém jazykovém prostředí, např. představení sebe a ostatních, rodina, nákupy, práce atd. Studenti si procvičí čtení, psaní, vytvoří si základní slovní zásobu.

gramatika:  výslovnost,  člen určitý/ neurčitý, skloňování, časování,  zápor, tázací/osobní zájmena, pokládání jednoduchých otázek, číslovky, jednoduché věty

slovní zásoba: představení, povolání, rodina, barvy,země, jazyky, jídlo, hobby, bydlení, kancelář, časové údaje

Po absolvování kurzu je účastník schopen zodpovědět základní konverzační otázky, sám je klást a dorozumět se v konverzaci.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NMP1-K1 05. 10 - 25. 01 1 x 2 po 18:10-19:40 30 3 000 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Tyto kurzy jsou vhodné pro klienty se základní znalostí německého jazyka či chronické začátečníky. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Student je již schopen porozumět hlavním bodům promluvy rodilého mluvčího.

gramatika: předložky se třetím a čtvrtým pádem, časové předložky, nepravidelná slovesa, způsobová slovesa, rozkaz, minulý čas, skloňování podstatných jmen, zájmen, zájmeno svůj, stupňování přídavných jmen, spojka denn

slovní zásoba: bydlení, ve městě, oblečení, v hotelu, zdraví, části těla,vzhled, plány a přání, doprava, počasí, svátky

Po absolvování kurzu je účastník schopen vést rozhovor  a klást  otázky v minulosti. Dále se orientuje v základních konverzačních tématech.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka