POLŠTINA

Polština (polsky język polski, polszczyzna) patří mezi západoslovanské jazyky. V 10. století byly čeština a polština v podstatě jeden jazyk, pak se začaly rozcházet. Ještě ve 14. století si však Češi a Poláci bez problémů rozuměli. Polština je blízká češtině podobně jako lužická srbština, avšak méně než slovenština. Polštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy polského jazyka připravené na míru.

 

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
PLMP1-K1 12. 02 - 28. 05 1 x 2 út 17:00-18:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Jana
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí polského jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost polské výslovnosti, základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením v tomto jazyce. V rámci kurzu si rozšíříte slovní zásobu a již získané gramatické znalosti, prohloubíte si mluvený projev, naučíte se diskutovat o svých plánech, jak si objednat jídlo v restauraci, telefonovat, říct kolik je hodin nebo se zeptat na cestu. Během kurzu se naučíte reagovat na běžné společenské obraty, doplníte si gramatické jevy potřebné pro plynulé zvládnutí polštiny a slovní zásobu na úrovni A2. Vše si procvičíte při konverzaci, na základě zvukových nahrávek či videí nebo při četbě krátkých textů popř. vytištěných on-line článků. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: řadové číslovky do 20; časování vybraných sloves pohybu; budoucí čas „být“; sloveso „hrát“ s předložkami w/na;  neurčitá zájmena; podmiňovací způsob; spojka „żeby“; 2. pád jednotného čísla; 2. pád osobních zájmen; předložky s 2. pádem; stupňování přídavných jmen; „proszę“ + infinitiv.

Slovní zásoba: rodina; bydlení; číslovky 200-1000; vyjádření času; hodiny; ptaní se na cestu a udávání směru; cizí jazyky; stravování a restaurace; telefonování

Učební texty – Polština nejen pro samouky (do 12. lekce); Mówię po polsku – Učebnice polštiny; Nie taki polski straszny jak go malują i další doplňkové materiály.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka