„Do řečtinky chodím ráda. Dokonce i v létě o prázdninách. Zpočátku mne vyděsila ta zajímavá písmenka s krucánky, ale když jsem si v červnu objednala na Rhodosu stifado, řecky pochopitelně, majitel nám málem snesl modré z nebe. Εuχαριστό παρά πολί.“

Vlaďka Stečinská, Brno

„Ráda bych jazykové škole poděkovala za velký ZÁZRAK. Několik let jezdím do Řecka k moři. Vloni jsem si uvědomila, že by bylo vhodné porozumět místnímu jazyku. Myšlenku následoval čin. Po roce snahy, trpělivého vedení a pečlivosti paní učitelky Hanky, díky malému kolektivu a individuální péči, se vše PODAŘILO :-) Když jsem nyní byla v Řecku, rozumněla jsem a mluvila jsem. HEURÉKA! EUCHARISTÓ POLÝ, že jsme to společně dokázali!“

Vděčná studentka, Eva Fojtíková

ŘEČTINA

Řečtina (řecky ελληνική (γλώσσα) – ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný původním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj. Novořečtina čili současná řečtina se přímo vyvinula ze starořečtiny. Řečtinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy řeckého jazyka připravené na míru.

 

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘeMP1-K1 16. 02 - 25. 05 1 x 2 st 18:40-20:10 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Epikoinoniste ellinika 1 - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí řeckého jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost řecké abecedy a základních komunikačních frází. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a základní komunikaci s okolím, budete schopni jednoduchého písemného projevu.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1 (učebnici poskytneme), bude probrána látka v rozsahu lekce 4-6. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami či videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: přiřazování určitého a neurčitého členu k podstatným jménům; podstatná jména – první, čtvrtý a pátý pád jednotného čísla; základní přehled přídavných jmen; přivlastňovací, ukazovací a tázací zájmena; časování druhé skupiny sloves (B1);

Slovní zásoba: povolání; udávání adresy a telefonního čísla; čísla 11-1000; rodina; cizí jazyky; komunikace v restauraci a kavárně; dopravní prostředky

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

STŘEDNÍ POKROČILOST

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘeS-K1 16. 02 - 25. 05 1 x 2 st 17:00-18:30 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Epikoinoniste ellinika 1 - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro klienty s dobrou komunikační znalostí řeckého jazyka. Předpokládá se schopnost vést rozhovor ve známých situacích a rozumět písemným sdělením v řečtině vztahujícím se k běžným tématům. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu i znalost gramatických jevů a upevníte svou schopnost reagovat v řečtině v každodenních situacích. Vaše slovní zásoba Vám již umožní detailnější komunikaci s rodilým mluvčím na známá témata, porozumění komplikovanějším slovním i písemným sdělením a schopnost kvalitního písemného projevu.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 19-21. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, původními zvukovými nahrávkami i videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a delší písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: konjunktiv a minulý čas (aorist), osobní zájmena ve 4. pádě, tázací zájmena, tvorba zdrobnělin

Slovní zásoba: psaní dopisu a telefonování, počasí, měsíce v roce, narozeniny a opakování starších témat

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka