„V jazykové škole jsem se od září připravovala na mezinárodní zkoušku z ruštiny - úroveň C1. Paní lektorka (rodilá mluvčí s výbornou znalostí češtiny) byla naprosto perfektní. Přesně věděla, na co je potřeba se zaměřit, na hodiny nosila spoustu materiálů, ke kterým bych se jinak nedostala. Byla velice důkladná a látku uměla výborně vysvětlit. Díky ní jsem zkoušku v březnu udělala. Rovněž přístup pana ředitele JŠ byl velmi vstřícný.“

Irena K., Brno

„S kurzem Ruština pro začátečníky i lektorkou Nikolou jsem zcela spokojený. Učivo bylo podáno profesionálně s důrazem na individualitu každého z nás - žáků. Lektorka dbala nejen na to, abychom ovládli potřebné znalosti, ale aby nás kurz také bavil a nebyl pouhým biflováním. Výuka probíhala pestrou a zajímavou formou.“

Roman H., Brno

„Pokud uvažujete nad studiem ruštiny, pak mohu jazykovou školu Heureka jen doporučit. Slečna lektorka mi sestavila individuální plán výuky, ochotně odpovídala na všechny moje dotazy a byla moc milá. Hodiny ruštiny byly zábavné a zajímavé.“

Andrea G., Hrušovany n/Jev.

RUŠTINA

Ruština je oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, v moldavském Podněstří, na Krymu, gruzínské Abcházii a Jižní Osetii. Ruské menšiny žijí na Ukrajině, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Uzbekistánu a Izraeli. Ruštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy ruského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
RZ-K1 23. 09 - 20. 01 1 x 2 po 18:35-20:05 30 2 850 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Raduga po novomu 1. díl

Tyto kurzy jsou vhodné pro klienty, kteří se poprvé setkávají s ruským jazykem. Naučíme Vás tiskací azbuku, základní slovní zásobu, skloňovaní podstatných jmen a časování sloves, dále si procvičíte čtení, psaní a také konverzaci s porozuměním jednoduchých sdělení v ruštině.

Základní učební pomůckou tohoto kurzu bude učebnice Raduga po novomu 1. díl (1. -6. lekce), doplňující materiály Vám poskytneme z učebnic Ruština pro samouky (Leda) a Učebnice současné ruštiny 1. díl (Computer Press). Během celého kurzu bude kladen důraz na osvojení si azbuky a učení se nové slovní zásoby a gramatiky s důrazem na konverzaci a výslovnost. Součástí výuky budou také poslechová cvičení.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: seznámení, navazování kontaktů, rodina, národnosti, volný čas, profese.

Gramatika: přízvuk ve větách a intonace, základní pravidla při čtení, 1. a 2. časování sloves, skloňování podstatných jmen, přivlastňovací zájmena.

Slovní zásoba: oslovení, dny v týdnu, číslovky 1-1000, národnosti, profese, členové rodiny.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
RMP2-K1 02. 10 - 22. 01 1 x 2 st 17:00-18:35 30 2 850 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Raduga po novomu 2

Kurz je vhodný pro klienty se základní komunikační znalostí ruštiny. Předpokládá se znalost azbuky, základní slovní zásoby a gramatiky, dále také schopnost vést rozhovor na základní téma a reagovat na běžné situace. V tomto kurzu si upevníte svoji slovní zásobu, kterou si rozšíříte o další konverzační témata. V gramatice se naučíte skloňovat podstatná jména středního rodu a přídavná jména, skloňování řadových číslovek a další gramatické jevy.

Osnovou kurzu bude učebnice Raduga po novomu 2 (4. - 6. lekce) a Raduga po novomu 3 (1. - 2. lekce). Doplňující texty budou použity z Učebnice současné ruštiny 1. díl aRuština nejen pro samoukyZvláštní důraz bude kladen na konverzaci, schopnost reagovat na běžná konverzační témata a také samostatnost při mluvení na zadané téma.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: nákupy, Petrohrad a Moskva, Praha, základní reálie v ruském jazyce, vzhled člověka a jeho vlastnosti, nákupy, počasí, roční období, situace v restauraci a v obchodě.
Gramatika: časovaní sloves se změnou kmenové souhlásky, 1. a 2. pád podstatných jmen mužského a ženského rodu, použití záporu ve větách, vazba „být podobný na koho“, vyjádření vzájemnosti, rozšíření znalostí a použití předložek.
Slovní zásoba: oblečení, památky, roční období a počasí, charakter a vzhled člověka, názvy jídel a základní fráze při objednávání si v restauraci.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

STŘEDNÍ POKROČILOST

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
RS-K1 02. 10 - 22. 01 1 x 2 st 15:50-17:20 30 2 950 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Raduga po novomu 4

Kurz je vhodný pro klienty, kteří ovládají ruštinu na dobré komunikační úrovni. Rozšíříte si svoji slovní zásobu o slova, která vám umožní vést rozhovor s rodilým mluvčím na běžné téma. Upevníte si svoje znalosti ruské gramatiky s důrazem na nepravidelná slovesa a podstatná jména. Po absolvování kurzu budete schopni porozumět složitějším textům a získáte schopnost napsat kvalitní text.

Základním učebním materiálem pro tento kurz bude učebnice Raduga po novomu 4 a  vybrané lekce z učebnice Raduga po novomu 5. Doplňující texty budou z učebnic pro ruskou konverzaci s důrazem na schopnost konverzovat v rusky mluvící zemi (objednání v restauraci, koupení jízdenky, otázky na cestu, aj.), další výukové materiály budou poskytovány z učebnice Ruština pro pokročiléUčebnice současné ruštiny 1. díl.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: cestování, studium, plány na budoucnost, obchod, základy obchodní korespondence.
Gramatika: vyjádření letopočtu, použití spojek „proto a protože“, vyjádření nutnosti, skloňování měkkých přídavných jmen, vyjádření přibližnosti, skloňování podstatných jmen ženského rodu podle vzoru „тетрадь“, podmiňovací a rozkazovací způsob.
Slovní zásoba: rezervace a koupě jízdenek a letenek, příroda a cestování, restaurace, hotely, letiště, nádraží.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
RK-K1 02. 10 - 22. 01 1 x 2 st 15:50-17:20 30 2 950 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty, kteří se chtějí zvládnout konverzaci na témata týkající se každodenního života a dále témata týkající se kulturní, vzdělávací a profesní oblasti.

Základní učební pomůckou tohoto kurzu bude Učebnice lexiky a konverzace (Пособие по лексике и разговорной практике). Doplňující texty budou použity z učebnice 10 lekcí ruské konverzační etikety (10 уроков русского речевого этикета ) a Když slovníky nepomáhají (Когда не помогают словари). Kurz vede rodilý mluvčí.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: nakupovaní, doprava, volný čas, studium, kultura Ruska.

Slovní zásoba: jídlo a nápoje, obchody a nakupování, hobby a volný čas, vzdělávání a profese, doprava a cestování.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

HISTORIE RUSKÉ LITERATURY

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
RH-K1 03. 10 - 23. 01 1 x 2 čt 15:20-16:50 30 2 950 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Materiály poskytneme

Historie ruské literatury a její místo ve světě

1. Doba do Petra - Staroruská literatura.  Začátek ruské literatury a její rozvoj (11-18 století ).

Doba a historie Ruska, vývoj původní ruské literatury, žánr, druh, vývoj, hlavní rysy.

2. Po Petrovi  - „Zlaté století ruské literatury“. Nejdůležitější část kurzu každá lekce bude spojena s jedním (max.2) autorem. 

3. Literatura přelomu století - „Stříbrné století ruské literatury“

Poezie :  Блок, Ахматова. Цветаева, Маяковский, Есенин и др.

Proza:  Александр Куприн  «Гранатовый браслет», И.АБунин рассказы, Максим Горький «Детство»

4. Sovětská literatura do druhé světové války

5. Sovětská literatura za a po druhé světové válce

Každý blok se bude zabývat charakteristikou doby, stylem a žánrem literatury, dějinami Ruska, hlavními autory a jejich díly.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka