„Líbila se mi výuka i přístup lektorky. Doufám, že mi vyjde ve škole rozvrh i pro další semestr.“

Jarka Z.

ŠPANĚLŠTINA

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji. Velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Španělštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy španělského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
SZ-K1 29. 09 - 26. 01 1 x 2 út 18:40-20:10 30 3 000 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Aventura 1 - učebnici poskytneme

Tento kurz je vhodný pro všechny klienty, kteří se poprvé setkávají se španělským  jazykem. Naučíme Vás základům španělské konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v španělštině.

Základním učebním materiálem bude učebnice Aventura 1, budou probrány lekce 1-3. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi španělštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: 

Gramatika: určitý a neurčitý člen; zájmena; časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase; tvoření a použití přítomného průběhového času.

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, cestování a doprava, jídlo a pití, názvy měst, zemí a národností, čísla 1-20.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
SMP2-K1 01. 10 - 21. 01 1 x 2 čt 18:40-20:10 30 3 000 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Aventura 1 - učebnici poskytneme

Tento kurz je určen pro všechny, kteří už mají znalosti na mírně pokročilé úrovni a chtějí se postupně zlepšovat. Předpokládá se znalost základních komunikačních frází a schopnost rozumět písemným sdělením ve španělštině.

Základním učebním materiálem bude učebnice Aventura, bude probrána látka v rozsahu lekce 8-10. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi španělštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami či videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat konverzaci a mluvený projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, přízvučná a nepřízvučná zájmena, vazby s infinitivem, předložky a předložkové vazby

Slovní zásoba: oblečení, cestování, telefonování a emailová komunikace

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

STŘEDNÍ POKROČILOST - (RODILÝ MLUVČÍ)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
SS-K1 30. 09 - 27. 01 1 x 2 st 15:20-16:50 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Aventura 2 - učebnici poskytneme

Základním učebním materiálem bude učebnice Aventura 2, bude probrána látka v rozsahu lekce 1-4.

Tento kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí upevnit a ujasnit základní gramatické jevy ve španělštině (např. správné užití minulých časů atd.), součástí každé hodiny bude i poslech a konverzace. Hodiny budou vedeny ve španělském jazyce.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:
Gramatika: předminulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, rozkazovací způsob, souslednost časová
Slovní zásoba: lidské tělo, zdraví, cestování, vzdělávání

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka