UKRAJINŠTINA

Ukrajinština je úředním jazykem druhého největšího evropského státu Ukrajiny. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny indoevropských. Vyvinula se z východních nářečí praslovanštiny. Ukrajinská slovní zásoba má blíže západoslovanským jazykům než ruština. Ukrajinštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy ukrajinského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
UZ-K1 02. 10 - 29. 01 1 x 2 po 15:20-16:50 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzana Š
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s ukrajinštinou nikdy nesetkali, ale také pro ty, kteří již nějaké základy (v podobě znalosti azbuky) mají a rádi by si je oprášili a rozšířili. V prvních hodinách se seznámíte s azbukou -  v její psané a mluvené formě. V konverzaci se zaměříme na představení se, určování národností, rodinné vztahy, číslovky, cestování. V gramatice se naučíte časování sloves, jednotlivé pády u podstatných jmen. V průběhu lekcí si budete znalost ukrajinštiny upevňovat v rámci poslechů, budete číst krátké texty a učit se nová slovíčka a konverzovat.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: seznámení se, navazování kontaktů, rodina, národnosti, volný čas, profese.

Gramatika: přízvuk ve větách a intonace, základní pravidla při čtení, 1. a 2. časování sloves, skloňování podstatných jmen, přivlastňovací zájmena.

Slovní zásoba: oslovení, dny v týdnu, číslovky 1-1000, národnosti, profese, členové rodiny.

Učební texty – Практичний курс української мови (Praktický kurz ukrajinského jazyka), Українська мова для іноземних студентів (Ukrajinština pro cizí studenty), Українська мова для початківців (Ukrajinština pro začátečníci).

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka