ČÍNŠTINA

Čínština je jazyk sino-tibetské jazykové rodiny, kterým se mluví zejména v Číně, na Tchaj-wanu, v Singapuru či Malajsii. Zapisuje se čínskými znaky, které mohou být přečteny v jakémkoli dialektu. Mezi nejvýznamnější čínské dialekty patří: mandarínština (900 miliónů mluvčích), wu (80 miliónů v Šanghaji), kantonština (70 miliónů v provincii Kuang-tung, úřední jazyk Hongkongu), min-nan (40 miliónů v provincii Fu-ťien a na Tchaj-wanu), xiang (40 miliónů). Čínštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy čínského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CiZ-K1 05. 10 - 18. 01 1 x 2 čt 18:40-20:10 28 3 950 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé. Studenti si v kurzu postupně osvojí výslovnost čínských slabik s důrazem na správnou realizaci tónů, přepis čínštiny do latinky – tzv. pinyin, základy gramatiky, psaní a porozumění struktuře čínských znaků a základní slovní zásobu. Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Po absolvování kurzu bude student schopen ovládat fonetickou transkripci čínštiny, rozlišovat a vyslovovat jednotlivé slabiky a tóny, umět napsat a přečíst několik desítek čínských znaků, porozumí stavbě jednoduchých čínských vět a zautomatizuje si používání nejdůležitějších gramatických konstrukcí. Zaměříme se na: slovosled, tvoření otázky a záporu, udávání data a času, ukazovací zájmena a měrová slova, věty se slovesem identifikace shi, tázací věty doplňovací, věty se slovesem lokace zai, atributivní částice de a další. Student se naučí vést základní konverzaci v každodenních situacích (pozdravit, omluvit se, představit se, seznámit se, objednat si v restauraci, zeptat se na cestu, počítat, ...) a jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb a zálib. Zkrátka pronikne do všech aspektů čínštiny tak, aby měl pevný základ.

V neposlední řadě se student během kurzu dozví zajímavosti z čínských reálií, které lektorka načerpala při svém pobytu jak ve vesnicích zapadlé čínské provincie Yunnan, tak ve velkoměstech a turistických destinacích.

 
PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka