ČÍNŠTINA

Čínština je jazyk sino-tibetské jazykové rodiny, kterým se mluví zejména v Číně, na Tchaj-wanu, v Singapuru či Malajsii. Zapisuje se čínskými znaky, které mohou být přečteny v jakémkoli dialektu. Mezi nejvýznamnější čínské dialekty patří: mandarínština (900 miliónů mluvčích), wu (80 miliónů v Šanghaji), kantonština (70 miliónů v provincii Kuang-tung, úřední jazyk Hongkongu), min-nan (40 miliónů v provincii Fu-ťien a na Tchaj-wanu), xiang (40 miliónů). Čínštinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy čínského jazyka připravené na míru.

 

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CiZ-K1 30. 09 - 27. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 30 3 250 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé. Studenti si v kurzu postupně osvojí výslovnost čínských slabik s důrazem na správnou realizaci tónů, přepis čínštiny do latinky – tzv. pinyin, základy gramatiky, psaní a porozumění struktuře čínských znaků a základní slovní zásobu. Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Po absolvování kurzu bude student schopen ovládat fonetickou transkripci čínštiny, rozlišovat a vyslovovat jednotlivé slabiky a tóny, umět napsat a přečíst několik desítek čínských znaků, porozumí stavbě jednoduchých čínských vět a zautomatizuje si používání nejdůležitějších gramatických konstrukcí. Zaměříme se na: slovosled, tvoření otázky a záporu, udávání data a času, ukazovací zájmena a měrová slova, věty se slovesem identifikace shi, tázací věty doplňovací, věty se slovesem lokace zai, atributivní částice de a další. Student se naučí vést základní konverzaci v každodenních situacích (pozdravit, omluvit se, představit se, seznámit se, objednat si v restauraci, zeptat se na cestu, počítat, ...) a jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb a zálib. Zkrátka pronikne do všech aspektů čínštiny tak, aby měl pevný základ.

V neposlední řadě se student během kurzu dozví zajímavosti z čínských reálií, které lektorka načerpala při svém pobytu jak ve vesnicích zapadlé čínské provincie Yunnan, tak ve velkoměstech a turistických destinacích.

 
PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

ZAČÁTEČNÍCI (SKYPE KURZ)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CiZ 01. 10 - 21. 01 1 x 2 čt 18:00-19:30 30 3 250 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé. Studenti si v kurzu postupně osvojí výslovnost čínských slabik s důrazem na správnou realizaci tónů, přepis čínštiny do latinky – tzv. pinyin, základy gramatiky, psaní a porozumění struktuře čínských znaků a základní slovní zásobu. Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Po absolvování kurzu bude student schopen ovládat fonetickou transkripci čínštiny, rozlišovat a vyslovovat jednotlivé slabiky a tóny, umět napsat a přečíst několik desítek čínských znaků, porozumí stavbě jednoduchých čínských vět a zautomatizuje si používání nejdůležitějších gramatických konstrukcí. Zaměříme se na: slovosled, tvoření otázky a záporu, udávání data a času, ukazovací zájmena a měrová slova, věty se slovesem identifikace shi, tázací věty doplňovací, věty se slovesem lokace zai, atributivní částice de a další. Student se naučí vést základní konverzaci v každodenních situacích (pozdravit, omluvit se, představit se, seznámit se, objednat si v restauraci, zeptat se na cestu, počítat, ...) a jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb a zálib. Zkrátka pronikne do všech aspektů čínštiny tak, aby měl pevný základ.

V neposlední řadě se student během kurzu dozví zajímavosti z čínských reálií, které lektorka načerpala při svém pobytu jak ve vesnicích zapadlé čínské provincie Yunnan, tak ve velkoměstech a turistických destinacích.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CiMP1-K1 05. 10 - 25. 01 1 x 2 po 18:40-20:10 30 3 250 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Mírně pokročilý student již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Ovládá pořádek slov ve větě, tvorbu otázek, záporu a dokáže získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu. Ovládá slovní pořádek a strukturu věty. Umí napsat nebo alespoň rozeznat minimálně 200 znaků a ovládá tóny.

Na tyto základní znalosti čínštiny budeme navazovat v kurzu pro mírně pokročilé. Student se seznámí s pokročilejší gramatikou: modální slovesa, tvoření přívlastků a příslovečného určení, předložkové vazby, větná částice le, slovesa s předmětem, průběhový čas a další. Budou procvičovány základní větné konstrukce a rozšiřována slovní zásoba, včetně psaní znaků. Poslechová cvičení upevní schopnost porozumění mluvené čínštině v kontextu složitějších každodenních situací a metodou řízené konverzace si student zautomatizuje reakce v mírně pokročilé čínštině a procvičí slovní zásobu.

V neposlední řadě se student během kurzu dozví zajímavosti z čínských reálií, které lektorka načerpala při svém pobytu jak ve vesnicích zapadlé čínské provincie Yunnan, tak ve velkoměstech a turistických destinacích.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka