„Potřebovala jsem před dovolenou oprášit svoji znalost angličtiny a úkol byl beze zbytku splněn, děkuji :) “

Petra F., Brno

„S výukou slečny Denisy jsem velice spokojená. Oceňuji především její individuální přístup k mým potřebám ve výuce. Je skutečně trpělivá a profesionální.“

Jitka R., Brno

„Před rokem jsem začala navštěvovat kurz angličtiny pro starší studenty, začátečníky. Školním lavicím jsem již odrostla a tak jsem se obávala, jak budu zvládat. Nyní jsem ráda, že jsem překonala počáteční ostych. V současné době se na hodiny angličtiny těším a studium si užívám. Na hodinách je skvělá, uvolněná atmosféra a žádný stres. Oceňuji individuální a přátelský přístup. Náš lektor Pavel je prostě super :) Jazykovou školu mohu všem jen doporučit!“

Ivana K., Brno

„Jazykovou školu Heureka mohu jen doporučit. Jako úplný začátečník v pokročilém věku jsem zde získala povědomí o angličtině, které se snažím prohloubit 2. rokem. Tímto bych chtěla poděkovat panu učiteli Pavlovi, za jeho přístup k nám a profesionalitu.“

Martina J., Brno

ANGLIČTINA

Angličtina je nejrozšířenější světový jazyk. Je rodnou řečí např. ve Velké Británii, Irsku, Kanadě, USA, Austrálii či v JAR. V dalších zemích je využívána jako jeden z úředních jazyků (Indie). V zemích, kde není mateřským jazykem, se vyvinulo mnoho mutací angličtiny - Japlish (japonská verze), Franglais (francouzská), Spanglish (španělská) – ale také s Czenglish (česká), díky neobratnému užívání angličtiny. Angličtinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy anglického jazyka připravené na míru.

 

Zkoušky, označované jako cambridgeské, jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli po celém anglicky mluvícím světě. Výstupem těchto zkoušek jsou mezinárodně uznávané certifikáty, které slouží jako doklad o dosažené úrovni znalosti anglického jazyka.

Mezi nejznámější se řadí: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, BEC Vantage, IELTS

Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

Na tuto zkoušku je vhodné se přihlašovat pokud máte za sebou přibližně 250 hodin studia nebo procvičování a pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně
 • porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům
 • formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

 

Preliminary English Test (PET)  dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích.

Tato zkouška je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 380 hodin studia nebo procvičování. Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
 • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
 • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

 

First Certificate in English (FCE)  dokazuje, že jste schopni hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

Zkouška je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 500 až 600 hodin studia. Přípravou na zkoušku dosáhnete úrovně, která vám umožní pracovat v anglickém obchodním prostředí, žít v anglicky mluvící zemi či studovat kurzy na vysoké škole vyučované v angličtině.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

 

Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující značnou znalost anglického jazyka. 

Přípravou na zkoušku CAE dosáhnete úrovně, kdy budete s jistotou komunikovat v angličtině na profesní a akademické úrovni.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek
 • prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině
 • porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

 

Business English Certificate (BEC) Preliminary je první ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace je pro zaměstnavatele dokladem toho, že jste schopni komunikovat v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška Cambridge English: Preliminary (PET), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu.

Zkouška je určena pro ty, kteří si chtějí vylepšit úroveň angličtiny v obchodní sféře. Příprava na zkoušku vám poskytne solidní základ pro práci v mezinárodním obchodě.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • porozumět krátkému telefonickému rozhovoru a obecné obchodní diskusi
 • projednat praktické obchodní úkoly, jako jsou objednávky a reagovat na poptávky
 • napsat stručné obchodní dopisy a emaily

 

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) je druhý ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace je dokladem toho, že jste schopni komunikovat v angličtině v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška Cambridge English: First (FCE), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu.

Zkouška je určena pro ty, kteří chtějí ukázat svým zaměstnavatelům, že úroveň jejich angličtiny je dostatečná pro práci v anglicky mluvícím obchodním prostředí. Příprava na zkoušku BEC Vantage upevní vaši sebedůvěru a prohloubí jazykové znalosti potřebné pro mezinárodní obchod.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • porozumět obchodním zprávám a dopisům
 • vyjádřit svůj názor a vést jednání o věcných tématech
 • přednést připravenou prezentaci a napsat krátký návrh

 

IELTS (International English Language Testing System) je světově nejznámější zkouškou jazykové způsobilosti v angličtině. IELTS je jedinou jazykovou zkouškou, která je akceptována pro přistěhovalecké účely v zemích, jež jazykovou zkoušku vyžadují.

Zkouška IELTS je koncipována tak, aby pomohla angličtinou s životem v zahraničí. Během tří hodin se hodnotí vaše jazykové dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvený projev.

Nejefektivnější způsob testovaní konverzačních dovedností v angličtině je přímý rozhovor. A právě na to se zkoušky IELTS zaměřují -  interview s vysoce kvalifikovaným zkoušejícím. 


Připravujeme pro vás nové kurzy.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka