„Potřebovala jsem před dovolenou oprášit svoji znalost angličtiny a úkol byl beze zbytku splněn, děkuji :) “

Petra F., Brno

„S výukou slečny Denisy jsem velice spokojená. Oceňuji především její individuální přístup k mým potřebám ve výuce. Je skutečně trpělivá a profesionální.“

Jitka R., Brno

„Před rokem jsem začala navštěvovat kurz angličtiny pro starší studenty, začátečníky. Školním lavicím jsem již odrostla a tak jsem se obávala, jak budu zvládat. Nyní jsem ráda, že jsem překonala počáteční ostych. V současné době se na hodiny angličtiny těším a studium si užívám. Na hodinách je skvělá, uvolněná atmosféra a žádný stres. Oceňuji individuální a přátelský přístup. Náš lektor Pavel je prostě super :) Jazykovou školu mohu všem jen doporučit!“

Ivana K., Brno

„Jazykovou školu Heureka mohu jen doporučit. Jako úplný začátečník v pokročilém věku jsem zde získala povědomí o angličtině, které se snažím prohloubit 2. rokem. Tímto bych chtěla poděkovat panu učiteli Pavlovi, za jeho přístup k nám a profesionalitu.“

Martina J., Brno

ANGLIČTINA

Angličtina je nejrozšířenější světový jazyk. Je rodnou řečí např. ve Velké Británii, Irsku, Kanadě, USA, Austrálii či v JAR. V dalších zemích je využívána jako jeden z úředních jazyků (Indie). V zemích, kde není mateřským jazykem, se vyvinulo mnoho mutací angličtiny - Japlish (japonská verze), Franglais (francouzská), Spanglish (španělská) – ale také s Czenglish (česká), díky neobratnému užívání angličtiny. Angličtinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy anglického jazyka připravené na míru.

 

ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK - BEGINNER (A1)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AB-K1 03. 10 - 16. 01 1 x 2 út 14:30-16:00 28 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: New Headway Elementary - učebnici poskytneme

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří s angličtinou začínají. Naučíte se zde základní slovíčka, gramatiku a porozumět jednoduchým sdělením v anglickém jazyce. Ten kurz nemá žádné věkové ohraničení. Přihlásit se může každý, kdo chce získat pevné základy k dalšímu studiu anglického jazyka.

UčebniceNew English File Elementary

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu: 

TOPICS (témata) : Alphabet (abeceda), numbers (čísla), colors (barvy), body (tělo), living (bydlení), hobbies (koníčky), food (jídlo), basic words and phrases (základní slova a fráze)

WRITING (psaní):  Jednoduché texty k dané slovní zásobě a gramatice.

GRAMMAR (gramatika): Present simple (jednoduchý přítomný čas), Simple questions (jednoduché otázky), Plural (množné číslo), vazba There is/there are

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

"VĚČNÝ" ZAČÁTEČNÍK - ELEMENTARY (A1)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AE-K1 05. 10 - 18. 01 1 x 2 čt 16:30-18:00 28 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: New English File - Elementary

Kurz je vhodný pro "věčné začátečníky" nebo pro ty, kteří již mají nějaké základní vědomosti a chtěji si vše v klidu projít od počátků. Během semestru si rozšíříte základní slovní zásobu, zopakujete si používání dvou přítomných časů, přidáme si jeden minulý čas a budete nacvičovat vytváření jednoduchých vět na základě získané slovní zásoby. Cílem je naučit se formulovat svá vyjádření v anglickém jazyce. Studenti jsou vedeni k samostatnému vyjadřování v průběhu celé vyučovací hodiny.

UčebniceNew English File - Elementary

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu:                  

TOPICS (témata) : Family, Travelling, Shopping, Sports, Hobby                         

WRITING (psaní) : Formulář, email/dopis, článek, popis 

GRAMMAR (gramatika): Přítomný čas prostý a průběhový (Present Simple and Continuous), Minulý čas prostý (Past Simple), Can/Could, Was/Were, There is / there are, Some / Any

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 4 - PRE-INTERMEDIATE 4 (A2+)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AMP4-K1 22. 01 - 29. 04 1 x 2 po 16:15-17:45 28 3 550 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: New English File Pre-Intermediate

Od studentů kurzu Mírné pokročilosti 4 se předpokládá dobrá znalost přítomných časů, jsou schopni se vyjádřit v budoucím čase (will) a už se začínají orientovat v minulých časech. Kurz je zaměřen na udržení získaných znalostí a jejich rozvýjení. Studenti se učí používat časy v praxi a jsou vedeni k získání sebejistoty v mluveném projevu. Kromě časů se opakují i další gramatické jevy, jako jsou podmínkové a účelové věty nebo vazby "would" "should" "could". Součástí výuky je i čtení a nácvik překladů z poskytnutých článků a témat. Učebnice není nutná, materiály poskytneme.

Učebnice: materiály poskytneme

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu: 

TOPICS (témata) : Restaurants, Hotels, Shopping, At the department store, Travelling, Food and Drinks.

GRAMMAR (gramatika): Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Present perfect tenses, Future intentions, Second conditional, Must and Have to, Verb patterns, Passives, etc.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka